Annons

Vi måste kunna diskutera kostnaderna

Vindkraftverk som uppförs i Kalmarsund.
Vindkraftverk som uppförs i Kalmarsund. Foto: LARS PEHRSSON
Under strecket
Publicerad

Det är viktigt att vi kan börja prata om vindkraften. Dels är det en satsning som lyfts upp som nödvändig för Sveriges ansträngning för att förbättra miljön. Dels berör den energiförsörjningen för svenska företag. Och inte minst betalas kostnaden för vindkraften av vanliga familjer som redan i dag har knappa marginaler.

Oskar Englund och Lorentz Tovatt ställer kritiska frågor till rapporten Svensk vindkraft – 215 miljarder senare på Brännpunkt
som replik till vår debattartikel.

Annons
Annons
Annons