”Vi måste komma vidare i låst skoldebatt”

Foto: Janerik Henriksson/TT

Både valfrihet och likvärdighet måste värnas, skriver företrädare för både S-studenter och C-studenter, som trots ideologiska skillnader är ense om viktiga förslag för att komma vidare i skolpolitiken.

Under strecket
Publicerad
Annons

Grunderna för det fria skolvalet lades i samband med 1990-talets skolreformer och sedan dess har andelen friskolor ökat och fler föräldrar väljer aktivt skola. Efter nästan 30 år har många smärre justeringar gjorts i systemet, men vi har samtidigt sett hur den befintliga skoldebatten ofta stått i vägen för nödvändiga reformer. S-studenter och Centerstudenter står i de flesta frågor långt ifrån varandra politiskt och skolfrågor är inget undantag, men om vi som studentförbund, ofta betraktade som ytterligheter i våra respektive partier, kan enas om förslag som kan öka likvärdigheten och valfriheten i dagens system för skolval och skolpeng borde även riksdagspartierna kunna göra det.

För det första bör skolvalet ske genom en gemensam plattform där vårdnadshavare enkelt kan söka alla skolor på en och samma plats, utan att behöva tänka taktiskt i ansökningsprocessen (såsom att undvika rangordna populära skolor som förstahandsval som de riskerar få avslag på, då det påverkar deras chans att komma in på andra skolor). Detta skulle göra skolvalet enklare för vårdnadshavare och mer förutsägbart för såväl kommunala som fristående skolor, då de redan vid skolvalets slut kan veta att ingen elev blivit dubbelplacerad.

Annons
Annons
Annons