Annons

Vi måste komma åt fusket med assistansersättning

Maria Larsson (KD) - barn- och äldreminister.
Maria Larsson (KD) - barn- och äldreminister. Foto: SCANPIX
Under strecket
Publicerad

Vilhelm Ekensteen kritiserar regeringens förslag för att motverka missbruk av assistansersättning (
13/8). Uppskattningar pekar på att fusk och missbruk av assistansersättning uppgår till mycket stora belopp. Det går inte att komma åt problemet utan att myndigheter har tillgång till bättre underlag. Det ligger i sakens natur att det krävs avvägningar mellan den enskildes integritet och det allmännas behov av korrekta uppgifter vid beslut om ersättning.

Regeringen anser att nyttan med uppgiftslämnandet överväger det intrång i integriteten som det innebär för enskilda. Försäkringskassans bedömning är också att förslaget är en förutsättning för att kunna kontrollera ersättningens användning. I remissen understryks samtidigt att de uppgifter som ska lämnas enbart ska vara sådana som är nödvändiga för Försäkringskassans tillämpning.

Annons
Annons
Annons