Annons

Vi måste kämpa mot polariseringen

Att fokusera på extremismen i samhället riskerar att få oss att missa helhetssynen på samhället, där polariseringen mellan grupper är ett större hot. Vi måste i första hand stoppa uppdelningen i samhället mellan vi och dom, skriver Abdulkader Habib, rektor för Kista folkhögskola.

Publicerad

Sverige har liksom många andra länder de senaste åren drabbats av extremistiska provokationer, som våld mot etniska minoriteter och en självmordssprängning. Länge har integration varit begreppet som förklarat lösningen, och nu heter lösningen allt oftare antiextremism. Men båda begreppen antiextremism och integration har problem. Båda begreppen leder till en verklighetsuppfattning om att det finns just ett ”vi”, som är innanför eller är hotade och som står i motsats till ”de andra”, som står utanför eller hotar.

Vi måste skifta fokus, till den betydligt mer omfattande polariseringen av samhället. En polarisering som är grogrund för en rad negativa symptom, från rädsla och intolerans till våldsbejakande extremism, både i glesbygd och i förort. Att fortsätta fokusera på extremismen är som att ösa vatten ur en läckande båt, självklart måste man ösa, men det är lönlöst i längden om man inte lagar hålet. Vi måste akta oss för att ersätta ett helhetsperspektiv på vårt lands demokratiska utveckling med riktade insatser mot enskilda antidemokratiska grupper eller individer.

Annons
Annons
Annons