Annons

”Vi måste inse faktum – drogerna kan inte utrotas”

Foto: Elaine Thompson/AP

Vi bör ändra målet för vår narkotikapolitik från att försöka utrota narkotikan till att minimera skadornas antal och svårighetsgrad. Det skriver Ted Goldberg, professor i sociologi.

Under strecket
Publicerad

Explosioner, skjutningar och andra allvarliga våldsdåd har blivit ett återkommande inslag i dagens Sverige. Polisen anser att det är kriminella gäng som ligger bakom, och lovar ta fast dessa. Detta är en viktig uppgift för polisen, men hittills har de inte åstadkommit en reell förbättring. Och alltmedan polisen anstränger sig för att förfina sina metoder och gripa förövarna, rekryteras nya gängmedlemmar. Under tiden breder rädsla ut sig bland allmänheten. Vad ligger bakom våldet?

För att förklara en av de viktigaste drivkrafterna bakom denna brottslighet lånar jag två termer från engelskan. Den ena är ”turf wars” (revirstrider), det vill säga småskaliga bataljer mellan kriminella gäng för att skaffa sig kontroll över illegal verksamhet inom ett visst territorium. Den andra är ”innocent bystanders” (oskyldiga åskådare), det vill säga människor som lider allvarlig skada på grund av att de råkar befinna sig på platsen där en revirstrid blivit våldsam. Som vi redan sett kan vem som helst bli oskyldig åskådare, till och med småbarn.

Annons
Annons
Annons