Annons

Vi måste försöka begränsa befolkningsökningen

I dagarna blir vi sju miljarder människor på jorden. Världens befolkning har ökat dramatiskt, bara under de senaste hundra åren har antalet människor fyrdubblats. En ny Sifoundersökning visar att 75 procent av svenskarna ser befolkningstillväxten som ett framtida hot mot mänskligheten. Problemet med den fortsatta befolkningsökningen och en radikal förbättring av beslutsordningen när det gäller centrala globala problem borde vara högt prioriterade på den politiska dagordningen. Det skriver László Szombatfalvy och Anders Wijkman.

Under strecket
Publicerad

En fortsatt befolkningstillväxt kommer även att öka spänningarna mellan olika folkgrupper och länder, eftersom kampen om knappa resurser tilltar, skriver artikelförfattarna.

Foto: GREGORIO BORGIA/AP

En fortsatt befolkningstillväxt kommer även att öka spänningarna mellan olika folkgrupper och länder, eftersom kampen om knappa resurser tilltar, skriver artikelförfattarna.

Foto: GREGORIO BORGIA/AP
En fortsatt befolkningstillväxt kommer även att öka spänningarna mellan olika folkgrupper och länder, eftersom kampen om knappa resurser tilltar, skriver artikelförfattarna.
En fortsatt befolkningstillväxt kommer även att öka spänningarna mellan olika folkgrupper och länder, eftersom kampen om knappa resurser tilltar, skriver artikelförfattarna. Foto: GREGORIO BORGIA/AP

Industrialiseringen har lett till ett väsentligt mer resurskrävande och avfallsproducerande levnadssätt, framför allt i de rikare länderna. Detta har, i kombination med befolkningstillväxten, lett till ett överutnyttjande av många naturresurser, ett instabilt klimat och miljöförstöring.

Annons
Annons
Annons