Vi måste försöka begränsa befolkningsökningen

I dagarna blir vi sju miljarder människor på jorden. Världens befolkning har ökat dramatiskt, bara under de senaste hundra åren har antalet människor fyrdubblats. En ny Sifoundersökning visar att 75 procent av svenskarna ser befolkningstillväxten som ett framtida hot mot mänskligheten. Problemet med den fortsatta befolkningsökningen och en radikal förbättring av beslutsordningen när det gäller centrala globala problem borde vara högt prioriterade på den politiska dagordningen. Det skriver László Szombatfalvy och Anders Wijkman.

Under strecket
Publicerad
En fortsatt befolkningstillväxt kommer även att öka spänningarna mellan olika folkgrupper och länder, eftersom kampen om knappa resurser tilltar, skriver artikelförfattarna.

En fortsatt befolkningstillväxt kommer även att öka spänningarna mellan olika folkgrupper och länder, eftersom kampen om knappa resurser tilltar, skriver artikelförfattarna.

Foto: GREGORIO BORGIA/AP
Annons

Industrialiseringen har lett till ett väsentligt mer resurskrävande och avfallsproducerande levnadssätt, framför allt i de rikare länderna. Detta har, i kombination med befolkningstillväxten, lett till ett överutnyttjande av många naturresurser, ett instabilt klimat och miljöförstöring.

Som Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, har påpekat beror befolkningsökningen inte längre på att vi föder fler barn. Sedan 1990 föds det ungefär lika många barn varje år. Att det globala barnafödandet inte längre ökar beror på att de höga födelsetalen i vissa av de fattigaste länderna numera helt kompenseras av att det bland flera miljarder människor i Asien och Europa föds färre än två barn per kvinna.

Annons
Annons
Annons