Annons
X
Annons
X

Vi måste få veta att bistånd når fram

REPLIK | BISTÅND

På Brännpunkt skriver fyra forskare verksamma vid Göteborgs universitet att för mycket kontroll undergräver biståndet (
28/11). Regeringen har slagit fast att skattemedel ska utnyttjas ändamålsenligt och effektivt. Detta gäller också Sveriges internationella bistånd. Det är därför kontroll, granskning och utvärdering behövs.

Bistånd finansieras med skattebetalarnas pengar och resurserna ska användas för att bekämpa fattigdom. Regeringen är skyldig både skattebetalare och mottagare av svenskt bistånd att säkerställa att biståndet går till det som verkligen gör skillnad för fattiga människor.

Utan god kontroll riskerar medlen att användas inte bara till fel ändamål utan också till kontraproduktiva syften. Ett exempel är att Ugandas riksrevision förra året upptäckte att 100 miljoner kronor av biståndsmedel förskingrats. Pengarna skulle ha använts till att bygga vägar, skolor, hälsokliniker, rättssystemet och vattenförsörjning i de eftersatta norra delarna av landet. Tack vare revisionen kunde detta uppdagas och Sida påbörjade ett arbete för att kräva tillbaka svenska biståndsmedel som förskingrats.

Annons
X

Det finns inte ett självändamål med överdriven rapportering. Regeringen vill se ändamålsenlig uppföljning, kontroll och utvärdering inom det svenska biståndet. Det är också därför regeringen i budgeten för 2014 har aviserat att den gärna ser att rapporteringsbördan för svenska civilsamhällesorganisationer minskar, och att regeringen utvecklar sin förmåga att använda sig av utvärderingars resultat.

Regeringen vill fatta välinformerade beslut och göra mer av det som fungerar bra och mindre av det som fungerar mindre bra. Det var därför vi införde ett stärkt resultatfokus i det svenska biståndet.

Jag välkomnar debatten om granskning av biståndet. Syftet med biståndet är att göra skillnad för människor som lever i fattigdom och förtryck. Då måste vi veta att biståndet verkligen når fram till dem som bäst behöver det.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  HILLEVI ENGSTRÖM (M)

  biståndsminister

  Mer debatt om biståndet:

  Läs även

  Ger Sverige för mycket till FN? svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X