Annons

Vi måste få veta att bistånd når fram

Publicerad

På Brännpunkt skriver fyra forskare verksamma vid Göteborgs universitet att för mycket kontroll undergräver biståndet (
28/11). Regeringen har slagit fast att skattemedel ska utnyttjas ändamålsenligt och effektivt. Detta gäller också Sveriges internationella bistånd. Det är därför kontroll, granskning och utvärdering behövs.

Bistånd finansieras med skattebetalarnas pengar och resurserna ska användas för att bekämpa fattigdom. Regeringen är skyldig både skattebetalare och mottagare av svenskt bistånd att säkerställa att biståndet går till det som verkligen gör skillnad för fattiga människor.

Annons
Annons
Annons