X
Annons
X

Anna-Malin Karlsson: Dystopiska ord är inte vad skolan behöver

Läraren Olve Hellström har lektion för elever i årskurs 7 på Kulturamas grundskola i Sundbyberg.
Läraren Olve Hellström har lektion för elever i årskurs 7 på Kulturamas grundskola i Sundbyberg. Foto: Henrik Montgomery/TT

Lyftet för svenska elevers läsförståelse i den nya Pisamätningen är glädjande. Men det vore välgörande om intresset för skolfrågor var lika starkt också mellan undersökningarna.

Publicerad

Sällan har debattörer varit så ivriga att ta ut en förlust i förskott som inför resultaten från Pisa 2015. Politiker gav redan på förhand varandra skulden för det förmodade fortsatta raset. Forskare försökte förklara varför svenska elever presterar så dåligt – inte minst i läsning.

Nu vet vi att Sveriges resultat förbättrats tydligt. För matematik och läsförståelse är denna statistisk säkerställd. Sveriges 15-åringar läser nu bättre än OECD-genomsnittet. Den största upphämtningen står lågpresterande pojkar för – den grupp som lyftes fram som extra problematisk i 2012 års undersökning. Fortfarande syns dock en tydlig nackdel för elever med migrationsbakgrund och sämre socioekonomiska förutsättningar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X