X
Annons
X

Vi måste åter upplysa om säkert sex

Debatten om hiv och aids har tystnat. Eftersom det sker en ständig utveckling av nya, effektiva bromsmediciner tror många felaktigt att faran är över. Många ungdomar använder därför inte längre kondom utan utsätter sig och sin partner för smittorisk. För risken är inte över, tvärtom.

Antalet anmälda hiv-fall ökar sedan början av 2000-talet. Mest utsatta är män som har sex med män. Under det första halvåret i år anmäldes 64 fall jämfört med 51 under motsvarande period 2008. Den absoluta majoriteten av alla nya fall inträffar i Stockholm. Genomsnittsåldern för nyanmälda ligger strax under 40 år. Om hiv-smittan får fäste bland de unga kan den spridas snabbt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X