X
Annons
X

Vi måste ändra vår syn på arbete

Statistik från USA visar att det tidigare starka sambandet mellan ökad produktivitet i ekonomin och nya jobb har brutits, skriver Anders Wijkman.
Statistik från USA visar att det tidigare starka sambandet mellan ökad produktivitet i ekonomin och nya jobb har brutits, skriver Anders Wijkman.

**Trots att internet revolutionerat **våra liv är kunskapen om det pågående teknikskiftet förvånansvärt låg. Inte minst märks det i diskussionen beträffande jobben. I en artikel på Brännpunkt (8/9) varnade jag för den utslagning av jobb som hotar. Robotisering och artificiell intelligens gör snabba insteg i allt flera sektorer av ekonomin. Rader av yrken berörs. Det började på verkstadsgolvet men i dag är det främst tjänstemannayrken som berörs.

Statistik från USA visar att det tidigare starka sambandet mellan ökad produktivitet i ekonomin och nya jobb har brutits, skriver Anders Wijkman.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X