Annons

Vi måste ändra vår syn på arbete

Statistik från USA visar att det tidigare starka sambandet mellan ökad produktivitet i ekonomin och nya jobb har brutits, skriver Anders Wijkman.
Statistik från USA visar att det tidigare starka sambandet mellan ökad produktivitet i ekonomin och nya jobb har brutits, skriver Anders Wijkman.
Publicerad

**Trots att internet revolutionerat **våra liv är kunskapen om det pågående teknikskiftet förvånansvärt låg. Inte minst märks det i diskussionen beträffande jobben. I en artikel på Brännpunkt (8/9) varnade jag för den utslagning av jobb som hotar. Robotisering och artificiell intelligens gör snabba insteg i allt flera sektorer av ekonomin. Rader av yrken berörs. Det började på verkstadsgolvet men i dag är det främst tjänstemannayrken som berörs.

Jag ställde frågor till ledande politiker om hur beredskapen ser ut för den arbetslöshet som kan bli följden. Den enda som svarat är it-minister Anna-Karin Hatt (10/9). Hon menar att mina farhågor är överdrivna och att it-utvecklingen förvisso skapar nya jobb. Hon tar ”apputvecklare” som exempel – som om deras antal skulle väga upp alla jobb inom handel, bank, försäkring, logistik med mera som redan försvinner. Hatt menar vidare att Alliansregeringens planer för innovationer och utbyggt bredband borde leda till att det finns fem miljoner jobb att gå till i Sverige 2020.

Annons
Annons
Annons
Annons