Vi måste acceptera större olikheter på äldre dagar

Politikerna måste bli ärligare med vad framtidens äldreomsorg faktiskt kommer att innehålla och vad vi kan utlova. Människor måste också ges möjlighet att betala själva för att få extra tjänster och extra innehåll, skriver Edvard Unsgaard som i morgon släpper en bok om framtidens äldrevård.

Under strecket
Publicerad
Annons

Äldreomsorgsdebatten präglas idag av oro kring i huvudsak tre spår. Bara fyra av tio svenskar har ett stort förtroende för att äldrevården tar hand om oss som gamla. Dessutom får vi allt fler äldre med risk för ökande kostnader och för det tredje förekommer fortfarande enskilda missförhållanden inom äldreomsorgen.

Trots oron kring framtiden finns ingen politiker eller politiskt parti som har något bra svar på frågan hur äldreomsorgen ska se ut den dagen 40-talisterna behöver omsorg. Det finns ingen sammanhängande berättelse och framtidsscenariot med högre skatter och risk för sämre service oroar. Många politiker väljer därför att ducka. Men det är fel väg.

Annons
Annons
Annons