Annons

Vi lovar inte mer än ekonomin tillåter

Under strecket
Publicerad

Företrädare för S i Stockholms stad och län lyfter frågan om rätt till heltid hos de offentliga arbetsgivarna. Vi välkomnar en fortsatt diskussion om hur vi bättre kan ta tillvara medarbetarnas engagemang och utveckla de offentliga arbetsplatserna till att bli goda föredömen.

Kvaliteten i den service som ges till medborgarna är beroende av kompetens och engagemang hos medarbetare och chefer. Under två års tid har Moderaterna genomfört den mest omfattande besöksverksamhet ett parti i Sverige någonsin har gjort. Vi har mött många förhoppningar och idéer om hur Sverige kan bli bättre och hur enskilda verksamheter kan förbättras.

Annons
Annons
Annons