Annons
X
Annons
X

Vi lovar att införa rätt till heltid

Senast 2014 ska alla S-styrda kommuner ha infört rätt till heltid för nyanställda. Det lovar partisekreteraren Carin Jämtin och ordföranden för Socialdemokraternas arbetsgivarnätverk Lars Dahlberg. Dessutom ska visstidsanställningarna begränsas till max två år.

BRÄNNPUNKT | ARBETSVILLKOR

Anställda i välfärden uträttar varje dag stordåd. De förtjänar bättre villkor än dagens.
Carin Jämtin och Lars Dahlberg

I kommuner och landsting jobbar över en miljon människor. Det är en framtidsbransch, där efterfrågan på arbetskraft väntas öka starkt de kommande åren. Enligt SKL behöver cirka 420000 personer rekryteras under åren 2010–2019, för att pensionsavgångar och ökade behov i välfärden ska klaras av. År 2030 tror SCB att det kommer att saknas 170000 personer inom vården och omsorgen. Även inom utbildningssektorn förväntas arbetskraftsbrist. Siffrorna är mycket tydliga, och mycket illavarslande. De visar att om vi inte tar krafttag för att förbättra arbetsvillkoren inom dessa sektorer, så kommer det att bli svårt att garantera en god välfärd i framtiden.

Bättre arbetsvillkor är nära sammanhängande med kvalitet och bra service i välfärden. Tryggare anställningar ger bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitetsutveckling. En verksamhet med många deltidsanställda och en dominans av visstidsanställda har inte samma förutsättningar för långsiktigt utvecklingsarbete. Det är en viktig politisk utmaning att förbättra förutsättningarna och därmed använda resurserna på ett bättre sätt.

Annons
X

Ansvaret för hur arbetsvillkoren i kommuner och landsting ser ut ligger ytterst hos de folkvalda. Vi socialdemokrater har bestämt oss för att bli bättre arbetsgivare i de kommuner och landsting där vi är med och styr. Det handlar om att leverera konkreta resultat, inte bara tomma ord. Inte minst är det dags att komma till rätta med de ofrivilliga deltiderna. 30 procent av de kommunanställda jobbar deltid, och 19 procent av de landstingsanställda. Många av dessa personer skulle vilja jobba mer. Enligt Kommunal vill exempelvis mer än var fjärde anställd inom vården jobba fler timmar.

Vi konstaterar att mycket arbete återstår för att ge anställda i kommuner och landsting rätt till heltid, även där Socialdemokraterna styr. En genomgång som Kommunal har gjort visar att det förvisso är vanligare att socialdemokratiskt styrda kommuner har infört rätt till heltid än borgerligt styrda – men trots detta saknar fortfarande knappt 60 procent av de socialdemokratiska kommunerna överenskommelser om rätt till heltid. Bland borgerliga kommuner är siffran 75 procent.

Totalt är det bara lite drygt var tredje kommun som har infört eller planerar att införa rätt till heltid. För landstingen/regionerna gäller det drygt hälften. Här måste en kraftfull förbättring ske.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Antalet visstidsanställningar ökar. Ett fåtal unga på arbetsmarknaden har fasta anställningar. Av de kommunanställda är 21 procent visstidsanställda, och 12 procent av de landstingsanställda. De osäkra anställningarna utgör ett hinder för kvalitetsarbetet. Vem är beredd att med lust och engagemang delta i ett långsiktigt kvalitetsarbete om anställningen är osäker? Det är inte heller ovanligt att gå från tillfällig anställning till tillfällig anställning under många år, vilket ofta innebär en pressad ekonomisk situation och svårigheter att planera inför framtiden. De allra flesta människor, även unga, vill ha fasta anställningar. Vi måste se till att detta kan bli verklighet.

  De allra flesta som jobbar i kommuner och landsting trivs med sitt arbete och tycker att det är mycket meningsfullt. Det betyder inte att vi kan blunda för att en rad arbetsrelaterade besvär är vanligare i offentlig sektor än på arbetsmarknaden i stort. Anställda inom vård och omsorg har oftare ont i kroppen till följd av arbetet, utsätts oftare för hot och våld, och blir oftare sjukskrivna till följd av arbetsrelaterade besvär. Stress, sömnbesvär, oro och ångest kopplade till arbetet är vanligare för såväl anställda inom utbildningssektorn som i vård och omsorg jämfört med arbetsmarknaden i stort. Detta kan vi inte nöja oss med.

  Vi socialdemokrater ska anta utmaningarna och bli bättre arbetsgivare i kommuner och landsting – och det snabbt. När vi passerar årsskiftet 2013/2014 ska vi redovisa resultat. Det handlar om konkreta åtgärder på följande områden:

  Rätt till heltid. Varje ny tjänst ska vara en heltid. Alla anställda ska erbjudas heltidsanställning.

  Tryggare anställningar. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år, oavsett inom vilken tidsram visstidsanställningarna har skett.

  Bättre arbetsmiljö. Alla kommuner, regioner och landsting ska genomföra regelbundna medarbetarenkäter med konkreta åtgärder och uppföljningsförslag.

  Vi socialdemokrater har högre ambitioner för välfärdens kvalitet. En förutsättning för en bättre vård, skola och omsorg är att de som arbetar i verksamheterna gör det under goda förhållanden. Anställda i välfärden uträttar varje dag stordåd. De förtjänar bättre villkor än dagens. Ansvaret för detta ligger hos politikerna. Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar.

  CARIN JÄMTIN

  partisekreterare Socialdemokraterna

  LARS DAHLBERG

  oppositionslandstingsråd i Stockholm och ordförande för Socialdemokraternas arbetsgivarnätverk

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X