Peder Thalén:Vi lever i tvivlets tidevarv

Religionens roll i samhället har förändrats de senaste 100 åren. Från att ha varit självklart närvarande frågar vi oss om Gud finns. Men nu ifrågasätts även sekulariseringsideologin och vi söker efter andlighet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Gud har på sistone blivit oförutsägbar. För bara några decennier sedan rådde konsensus bland sociologer om att gudstron på sikt skulle dö ut eller fortsätta marginaliseras i vår del av världen. Det var populärt att tala i termer av ”avkristning”. Men denna konsensus inom vetenskapen är under upplösning. Idag hopar sig i stället frågetecknen. Att någonting har hänt med gudstron de senaste århundradena i västvärlden och att någonting kommer att hända är klart. Men vad?

Den kanadensiske kulturfilosofen Charles Taylor har med sin senaste bok A Secular Age (Belknap Press, 896 s) tagit sig an frågan om religionens plats i samhället. Även tidigare har detta ämne stått i fokus för hans tänkande. Men denna gång har han överraskat sina kolleger med ett mastodontverk som genom sin mångsidighet överträffar det mesta som skrivits inom detta ämne. Han bekräftar i boken vad merparten av alla religionssociologer hela tiden ansett, nämligen att det skett en stor omvälvning de senaste 100 åren. Men han hävdar samtidigt att den förändring som faktiskt ägt rum ligger på ett plan som sociologer ofta förbisett. Detta sammanhänger med att sociologer mestadels söker efter generella, enhetliga förklaringar som, i motsats till Taylors egna undersökningar, inte tar hänsyn till den historiska verklighetens komplexitet.

Annons
Annons
Annons