Vi lägger mer pengar än regeringen gör

Från Socialdemokraternas sida lovar vi inte guld och gröna skogar när det gäller försvaret – men vi lovar att förhålla oss till verkligheten. Regeringens återkommande skönmålning av förhållandena inom försvaret är oansvarig och underminerande inför framtiden. Det skriver Peter Hultqvist (S).

Under strecket
Publicerad

Peter Hultqvist

Foto: KENNY BENGTSSON
Annons

Vi skriver nu 2014 och valår. Facit för drygt sju år av moderatlett försvars- och säkerhetspolitiskt regerande ska snart skrivas. Det ser definitivt inte bra ut på upploppet. Cirka hälften av de efterfrågade kompetenserna i insatsförbanden saknas idag. Riksrevisionen pekar på att närmare 40 procent av den materiel som förbanden behöver för att kunna lösa sina uppgifter i strid saknas. Det haltar betänkligt mellan riksdagsbeslutens mål och verkligheten.

Det nya yrkesförsvar som högeralliansen storstilat trumfade igenom med tre rösters övervikt i riksdagen haltar betänkligt. De två senaste åren handlar det om avhopp i storleksordningen 15-20 procent hos de heltidsanställda soldaterna. Bland de deltidsanställda är det svårt att nå stabilitet i rekryteringen. ”Magasinet” av gamla värnpliktiga som rekryteringskälla är i stort sett uttömt. Ekonomisk knapphet tär på möjligheterna att öva ordentligt. 2014 riskerar att bli ett snålt år då ”dyra” övningar riskerar att få stå tillbaka för annan mer kaserngårdsnära tjänstgöring.

Annons
Annons
Annons