Annons

Vi kommer föreslå tredje pappamånad

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Foto: THERESE JAHNSON
Under strecket
Publicerad

**En jämställd fördelning **av föräldraledigheten mellan män och kvinnor skulle ha stora positiva effekter, för ett mer jämställt arbetsliv, för en mer jämställd fördelning av det obetalda hemarbetet och för barns rätt till båda sina föräldrar. Att det är ett av familjepolitikens viktigaste mål bland de flesta av riksdagens partier råder det ingen tvekan om. Vi har dock olika uppfattning om hur vi bäst når målet.

**Den borgerliga regeringen **införde, som Forssell och Ghasemi skriver (27/2), en jämställdhetsbonus 2008. Syftet var att ekonomiska incitament skulle ge ett mer jämställt uttag. Tyvärr har den inte alls fungerat. Det är verkligheten. Flera utvärderingar från både Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen visar att jämställdhetsbonusen inte har haft någon mätbar effekt på hur föräldrapenningen fördelas mellan föräldrarna.

Annons
Annons
Annons