Annons
X
Annons
X

”Vi kommer att ha ständig kris”

Om 500 dagar öppnar Nya Karolinska i Solna för den första patienten. Men nu varnar läkare och experter för att det nya sjukhuset snarare kan förvärra än lösa krisen i Stockholmssjukvården.

– Det blir flera hemska år och en enorm vårdplatsbrist för patienter med helt vanliga sjukdomar, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

Nya Karolinska

I mitten av september nästa år ska NKS – Nya Karolinska Solna – börja tas i bruk. Förväntningarna är enorma och det beskrivs som ett sjukhus i världsklass. Det är forskningstungt tack vare närheten till Karolinska Institutet på andra sidan Solnavägen. Blivande nobelpristagare ska jobba här när det är i full drift brukar den högste ansvarige politikern, Torbjörn Rosdahl (M), säga.

– Det är en framgångsfaktor när ett sjukhus ligger så nära ett universitet. Det gör att man kan forska på patienter som ligger på sjukhuset och man kan samarbeta. Här läggs grunden för att lösa en del av dagens medicinska problem och hitta nya läkemedel och behandlingar. Bara fantasin sätter stopp, säger finanslandstingsrådet Rosdahl.

Knappast någon ifrågasätter att NKS blir ett viktigt högspecialiserat sjukhus för patienter som antingen är mycket svårt sjuka eller som drabbats av udda och ovanliga sjukdomar. Men tar man även med kostnaderna och hur den övriga sjukvården i Stockholm påverkas blir bilden annorlunda.

Annons
X

– Det är ett imponerande bygge, men vi behöver egentligen ett nytt helt vanligt sjukhus och fler vårdsängar, större akutmottagningar och fler vårdcentraler och mer pengar för att bygga ut psykiatrin. Med det här jättehuset får vi ont om pengar och löser inte problemen i Stockholmssjukvården för vanliga patienter. Den svåraste perioden blir när det gamla KS ska stängas samtidigt som inflyttningen till Stockholm är så stor. Vi kommer ha ständig kris, säger ordförande i Stockholms läkarförening Johan Styrud där han står och blickar ut över sjukhusbygget.

Han menar att NKS-projektet är ett ”skrytbygge” som inte bara tränger ut andra och kanske viktigare investeringar utan dessutom skapar nya vårdproblem.

Göran Stiernstedt som var biträdande landstingsdirektör 2002 till 2008 har inget emot ett lite mindre sjukhus som fokuserar på några få saker.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Men man missade behovet av fler vårdplatser på andra håll. Det kom för sent. Dels för att kompensera att det totalt blev färre vårdplatser i Solna, dels för att klara befolkningsökningen. De facto fanns utbyggnadsplaner på S:t Göran och Södersjukhuset framme 2005-2006, men man sköt på det, man fick stora darren av investeringsbördan. Man vågade inte fatta beslut helt enkelt, det ser vi resultat av nu. Bristen på vårdplatser kommer att explodera i knäet de kommande åren, säger han.

  I april 2008 kom det formella beslutet att bygga det nya specialiserade sjukhuset. Men nästan två år senare, i januari 2010, skriver Henrik Gaunitz på hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ett tjänsteutlåtande som närmast andas desperation. I larmrapporten påpekas att produktionen måste preciseras, att effektivitetsvinster måste vara realistiska och konkreta, att det saknas underlag som visar vilka patienter som inte längre behöver slutenvård, hur vårdtiderna kan förkortas och akutbesöken bli färre.

  Idag är Henrik Gaunitz planeringschef i Stockholms läns landsting och vill inte kännas vid att Stockholm står inför en fördjupad vårdkris.

  – Som en följd av skrivelsen startade arbetet med framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm och nu har vi en tydlig plan att genomföra. Den ligger fast och investeringarna är i fas och ger oss 800 nya vårdplatser till 2018. Jag känner mig trygg och håller inte med om att vi skulle ligga efter.

  Ursprungligen planerades NKS för 550 vårdplatser. Det har man senare tvingats öka på till 730, men det är fortfarande nästan 170 sängar färre än på dagens Karolinska i Solna. Från början var det också meningen att i stort sett hela gamla KS skulle tas ur drift, men många tror nu att det mesta blir kvar.

  – Sannolikt måste gamla KS drivas parallellt med det nya. Då sitter du med två sjukhus att driva i Solna ett antal år, till oerhörda kostnader. Det blir enorma slukhål, säger Anders Lönnberg (S), en av få politiker som varit med om hela NKS-resan från idé för 15 år sedan till idag.

  Med en befolkningsökning på över 40 000 invånare om året, en åldrande befolkning och stora viktiga medicinska framgångar blir behovet av nya vårdplatser än större. De övriga akutsjukhusen behöver byggas ut, men också närsjukhusen, geriatriken och primärvården. Det finns planer, men på många håll har byggena inte startat.

  – Trycket kommer bli extremt mot vårdens olika nivåer. Det är tufft redan idag, men det blir värre och de som far mest illa är som vanligt de gamla, kroniker, multisjuka och den vanliga patienten med lunginflammation, hjärtinfarkt eller ljumskbråck. De får räkna med längre köer och väntetider, säger läkarföreningens Johan Styrud.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X