Annons
X
Annons
X

Vi känner oss grundlurade av reseförsäkringen

Vi känner oss grundlurade av Europeiska reseförsäkringar. De är ju stora och mycket generösa i sina löften kring hur bra och enkla deras försäkringar är. Vi har nu väntat i över 6 veckor på att få ut vår ersättning, trots att de säger att vi uppfyller alla villkor och inte anger något skäl till varför de bara fortsätter att utreda. Man känner sig maktlös. Vad tycker du vi ska göra? mvh Stefan Erixson

[object Object]
Försäkringsbolaget bara fortsätter att utreda. Vad ska vi göra? Foto: COLOURBOX

Rent generellt gäller att ditt försäkringsbolag är skyldigt att reglera skadan rätt och att utbetalning ska ske inom rimligt tid. Det sistnämnda innebär att du har rätt till dröjsmålsränta ifall beslutad utbetalning inte skett inom 30 dagar.

Enligt Gunnar Olsson på Konsumenternas försäkringsbyrå bör du göra följande:

• Kontakta först din utredare och undersök om något missförstånd föreligger. Enklast är förstås om du har en bra dialog med ditt försäkringsbolag. Dröjsmål beror vanligtvis på missförstånd eller att försäkringsbolaget saknar uppgifter eller information.

Annons
X

• Hjälper inte detta ska du kontakta ditt försäkringsbolags klagomålsansvarige och förklara ditt ärende. Alla försäkringsbolag har en särskild klagomålsansvarig.

• Du kan även kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå via mejl eller telefon 0200-22 58 00, för att få tips på hur du kan gå vidare med ärendet.

• Sista alternativen är att du gör en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller prövar ärendet i domstol.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **På nätet
  **
  Konsumenternas vägledning on bank och försäkringar.
  Sajten ovan har en hittar du en klagoguide för reseförsäkringar som du hittar
  här..
  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Konsumentverket.

  Annons
  Annons
  X

  Försäkringsbolaget bara fortsätter att utreda. Vad ska vi göra?

  Foto: COLOURBOX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X