Vi kan lära av Danmark

Under strecket
Publicerad
Annons

Visst var det skönt att under Irakkriget se Danmark stå upp för frihet och demokrati genom att delta i de villigas koalition. Där ser man vad det kan betyda att ha en liberalkonservativ regering med en egen utrikespolitik, som inte bara gömmer sig bakom FN och dunkelt tal om folkrätt.
I majnumret av tidskriften Axess (4/03) påminner den danske professorn Uffe Östergård om att det inte var första gången som landet medverkade i en intervention. Snarare har det blivit en militant tradition i kontrast till nordisk neutralism, i och med aktivismen för Baltikums självständighet, deltagandet i gulfkriget 1991, tung trupp i Jugoslavien sedan 1992, stödet för bombningarna av Irak 1998, samt aktivt deltagande både i Kosovooperationen 1999 och befrielsen av Afghanistan från talibanregimen.
Omsvängningen kan förklaras med Murens fall; efter 1989 har danska regeringar kunnat syssla med ”riktig” utrikespolitik, till skillnad från det kalla krigets FN- och biståndscentrerade hållning. Att socialdemokratisk pacifism och
kommunistisk fredspropaganda inte längre står högt i kurs i Danmark kan man anta har underlättat.
Allt är inte gott i dansk politik, men detta är gott. Så har de också minnet kvar av vad en totalitär regim på hemmaplan innebar.

Mats Johansson

Annons
Annons
Annons