Annons

Vi kan inte vänta på att föräldrarna får jobb

Under strecket
Publicerad

Centerpartiets Anders W Jonsson skriver på Brännpunkt
14/3 att oppositionen i allmänhet och Socialdemokraterna i synnerhet kommer att öka barnfattigdomen, oklart hur dock. Vidare skriver han att alliansen genom arbetslinjen kommer att minska barnfattigdomen. Den som bara har en hammare i sin verktygslåda tenderar att se alla problem som en spik.

Trots att Sverige under perioder har haft mycket låg arbetslöshet har det funnits barn som levt i fattigdom. Barnfattigdomen används som ett slagträ i debatten för att bekräfta vem som har bäst arbetsmarknadspolitik utan att ta hänsyn till barnens perspektiv.

Annons
Annons
Annons