Annons
X
Annons
X

Vi kan inte konkurrera längre

STATLIGA PROJEKT. En stor andel av byggnadsarbetarna på stora infrastrukturprojekt har villkor som strider mot både lagar och avtal. Myndigheterna bör snarast ta tag i situationen, skriver Mats Paulsson, vd Peab, och Hans Tilly, ordförande för Byggnads.

Konkurrensen inom byggsektorn är något som Peab och Byggnads värnar särskilt om. En effektiv konkurrens föder bättre kvalitet i hela byggprocessen. Företagen måste hela tiden ligga i framkant när det gäller att ta fram mer kostnadseffektiva och miljömässiga alternativ till förmån för konsumenterna och samhället.

För att klara detta måste vi förstås ständigt vara beredda till förändring, inte minst när det gäller arbetsmiljöhänsyn. Vi måste dessutom än mer stärka konkurrensen för att förbättra kvalitet och pressa priser, utan att göra avkall på säkerhetsarbetet, vilket även måste gälla underentreprenörer och andra på byggarbetsplatserna.

Men vi ser ett hot. I den hårdnande internationella konkurrensen finns en uppenbar risk att vi är på väg att vända jakten mot toppen till dess motsats, en jakt mot botten.

Annons
X

Det finns, enligt vår mening, tre huvudorsaker till att svenska byggföretag har lyckats väl såväl på den inhemska som på den internationella marknaden. Entreprenörskapet, den första ingrediensen i mixen, mår bara bra av konkurrens om den sker på lika villkor. Den andra ingrediensen, ett bra investerings- klimat, är själva förutsättningen för att locka utländska företag vare sig det är i Sverige eller utomlands. Men den tredje beståndsdelen, samförståndet om att bra arbetsvillkor och engagerade medarbetare är en förutsättning för framgång, är enligt vår uppfattning hotad.

En ny LO-rapport visar att en mycket stor andel av yrkes- arbetarna på de stora infrastrukturprojekten i Sverige har arbetsvillkor som strider mot både lagar och kollektivavtal. Rapporten visar också att byggnadsarbetarnas arbetsgivare systematiskt undanhåller inkomster
från skatter och avgifter. I ”bästa” fall genom avancerad skatteplanering, i värsta fall genom skatte- och avgiftsfusk.

Samtidigt visar både rapporten och våra egna erfarenheter att stora offentliga beställare, som Trafikverket, aktivt söker utländska entreprenörer utan att sätta tydliga gränser för hur dessa ska förhålla sig till det regelverk med kollektivavtal och lagstiftning som är en förutsättning för den svenska modellen.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  LO-rapporten visar att det snarare är regel än undantag att arbetstiderna går långt över det tillåtna, att anställningskontrakten är korta och kan sägas upp på dagen, att övertidsarbete sker utan ersättning och att olyckstalen ligger långt över genomsnittet.

  Det är naturligtvis helt oaccep-tabelt att våra gemensamma skattemedel används på det här sättet. Det skadar konkurrensen och det förstör det framgångs- rika recept som fram till 2000- talets början gjort byggjobb till ett attraktivt yrkesval.

  Denna oroväckande trend som vi i Peab och Byggnads nu ser kan vi inte acceptera. Med maktlösa byggnadsarbetare utan rättig- heter och där svenska företag inte kan konkurrera på lika villkor med utländska företag vinner man inga framsteg. Våra gemensamma krav på lagstiftaren för att förhindra detta är att:

  • Kraven på tillsyn måste skärpas, efterlevas och följas upp av berörda myndigheter.

  • Att i lagen om offentlig upphandling tydliggöra att villkor motsvarande kollektivavtalsvillkor kan ställas i offentlig upphandling då offentliga medel inte ska användas på sådant sätt att de bidrar till lönedumpning och smutskonkurrens.

  • En konkurrensneutral skattelagstiftning där skattefriheten för utländsk inhyrd personal måste tas bort. Idag kan en person som är bosatt utomlands och arbetar för en utländsk arbetsgivare arbeta skattefritt i Sverige upp till 6 månader enligt svenska regler. En sådan skattefrihet finns inte i andra jämförbara länder och snedvrider svenska företags lönekostnader.

  • Inför i lag ett krav på en rättslig företrädare för utländska tjänsteföretag så att fack, Skatteverket och andra relevanta myndigheter och enskilda näringsidkare har möjlighet att komma i kontakt med företaget i fråga.

  MATS PAULSSON

  vd Peab

  HANS TILLY

  ordförande Byggnads

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X