Vi kan göra fria val – om vi väljer det

Foto: Illustration av Thomas Molén.

Serien om det mänskliga tänkandets utveckling avslutas med reflektioner om den fria viljan. Har vi en sådan? Och om förmågan att tänka ”fritt” skiljer sig åt, hur är det med vårt ansvar inför varandra?

Publicerad
Annons

Det finns dock en lösning på problemet med fri vilja som är populärt inom filosofin. Populärast, faktiskt: i en enkät från år 2009 som besvarades av över 3 000 filosofer förespråkade en majoritet (59 %) något som kallas kompatibilism – att fri vilja faktiskt är möjlig i ett deterministiskt universum.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons