Annons

Vi kan göra fria val – om vi väljer det

Foto: Illustration av Thomas Molén.

Serien om det mänskliga tänkandets utveckling avslutas med reflektioner om den fria viljan. Har vi en sådan? Och om förmågan att tänka ”fritt” skiljer sig åt, hur är det med vårt ansvar inför varandra?

Under strecket
Publicerad

Det finns dock en lösning på problemet med fri vilja som är populärt inom filosofin. Populärast, faktiskt: i en enkät från år 2009 som besvarades av över 3 000 filosofer förespråkade en majoritet (59 %) något som kallas kompatibilism – att fri vilja faktiskt är möjlig i ett deterministiskt universum.

Det är inte så att filosofer i allmänhet inte förstår vad determinism betyder: att allt som händer gör det för att det har orsakats av något annat och att vad som händer i framtiden därmed är oundvikligt. Istället angriper de problemet från andra hållet och frågar sig vad ”fri vilja” egentligen innebär. (A förstå frågan är alltid en bra början – även för icke- losofer.)

Annons
Annons
Annons