Vi har underskattat frågan om gaspriserna

Under strecket
Publicerad
Annons

I en debattartikel
på Brännpunkt 2/2 undrar företrädare för fyra industriföretag och E.ON Gas vem som bryr sig om Sveriges gaskunder. Det vill vi gärna svara på.

Gasnäten är legala monopol. Dessa kontrolleras av Energimarknadsinspektionen (Ei) som har som uppgift att bevaka kundernas intressen utifrån de ramar som ges av bestämmelserna i naturgaslagen. Kunderna ska givetvis inte betala mer i gasnätsavgifter än vad som är rimligt utifrån de kostnader som det innebär att driva ett gasnät.

Annons
Annons
Annons