Annons
X
Annons
X

Vi har råd med reformer

NYTT ÅR Med Europas kanske starkaste ekonomi och växande sysselsättning reser sig Sverige nu ur krisen. Det är ett styrkebesked som öppnar för fortsatta reformer, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt och pekar ut fyra centrala områden.

Det öppna samhället bygger på vår förmåga att hålla ihop. Det hämtar sin kraft i förvissningen om att vi är trygga i samhället och med varandra. Terrorattacken i Stockholm visade att det hos oss finns de vars syfte är att förstöra vår öppenhet och inskränka vår trygghet. Terrorplanerna i Danmark tydliggör att just detta är avsikten. Det kommer vi aldrig att acceptera.

Nu påminns vi om betydelsen av det förebyggande arbetet. Vi ser också vikten av ett starkt samarbete. Så fortsätter vi att motarbeta dem som hotar vår trygghet.

Nu går Sverige in i ett nytt år. Vi har bättre än de flesta stått emot den finanskris som för andra innebär fortsatt svåra prövningar. I denna prestation äger alla i vårt land en del – alla de människor som gjort uppoffringar, arbetsinsatser eller på annat sätt bidragit till att vårt land i dag står starkt.

Annons
X

Den förbättrade konjunkturen gör sig nu påmind på allt fler håll. Under hösten har vi sett tillväxten ta fart och ekonomin förstärkas. Efter en orolig tid trängs nu också arbetslösheten tillbaka. Det talas om nyanställningar även i den industri som för bara något år sedan beskrevs som närmast utdömd. 2011 har med detta alla möjligheter att bli ett år då allt fler får möjlighet till jobb och egen lön. Det skapar delaktighet och sammanhållning i samhället. Något som också möjliggör för oss att bättre rusta oss för framtidens utmaningar.

I år gick också Sverige till val för att välja färdriktning för vårt land under kommande år. Valet 2010 blev en seger för arbetslinjen. En tydlig bekräftelse på att Sverige ska vara ett land som kännetecknas av arbete, trygghet och ansvarstagande. Ett samhälle som utgår från människan och ser politikens gränser. Det är utifrån detta vi ska fortsätta bygget av Sverige.

Vi har en stark grund att bygga på. Med Europas kanske starkaste ekonomi, fallande arbetslöshet och växande sysselsättning reser sig Sverige nu ur krisen. Det är ett styrkebesked som öppnar för fortsatta reformer under kommande år. Fyra områden vill jag i detta reformarbete peka ut som centrala.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För det första ska vi förstärka arbetslinjen. Fler insatser ska göras för att fler ska kunna få jobb. När statsfinanserna tillåter ska ett femte steg i jobbskatteavdraget genomföras. Om ekonomin förstärks öppnas även för en halvering av momsen på restaurang- och cateringtjänster. Tillsammans är det två viktiga reformer för arbete och företagande, för att arbete ska löna sig och jobben bli fler.

  Sverige har inte råd att se människor fastna i utanförskap. Vårt mål är full sysselsättning. Därför måste vi nu också se dem som oavsett konjunktur ställs vid sidan av.

  Här finns många gånger ungdomar som lämnat skolan utan fullständiga betyg, nyanlända svenskar samt funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Till dessa ska vi rikta våra ansträngningar. Det måste bli arbetslinjens prioritering efter krisen. Redan nästa år görs ett antal insatser och de ska bli fler när utrymme finns.

  För det andra ska vi göra 2011 till ett reformår för den svenska skolan. Vi ska från höstterminen nästa år få ett nytt betygssystem på plats. En ny lärarutbildning, lärarlegitimation och förstärkta insatser för fortbildning av lärare ska genomföras. Det pedagogiska uppdraget i förskolan ska förstärkas och vi ska införa skarpare samt tydligare kunskapskrav i skolan. Till det kommer särskilda satsningar på matematik, teknik och NO-ämnen. Med allt detta läggs nya viktiga byggstenar för att barn och unga ska kunna möta framtiden. Det är en av de viktigaste investeringar vi kan göra.

  För det tredje stärker vi nästa år pensionärernas ekonomi med ytterligare en skattelättnad. Det blir den tredje i ordningen som alliansregeringen genomför och är en viktig reform för dem som fått ansträngd ekonomi till följd av krisen. Därmed tar vi också ytterligare ett steg för att göra Sverige till ett land där det ska löna sig att både arbeta och att ha arbetat. Detta i en tid då andra länder måste höja sina skatter och skära ned i sina pensionssystem.

  För det fjärde ska vi fortsätta ta ansvar för Sverige. Det är lätt att glömma, men då andra länder nu tvingas till skattehöjningar och nedskärningar kan vi investera i framtiden. Vi har råd med reformer. Vikten av att slå vakt om vår position kan inte nog betonas. I Europa är oron och osäkerheten om utvecklingen fortsatt stor. Vi vet att det kommer att krävas fortsatt krishantering under 2011. I det arbetet ska Sverige utgöra både en konstruktiv röst och ett gott exempel.

  Vår förmåga att lyckas i den ansträngningen handlar ytterst om oss själva. Snart kommer röster höjas för att blåsa faran över. Röster som hävdar att tiden har kommit för kraftigt höjda utgifter eller stora skattesänkningar. Under finanskrisens mörkaste stunder ville de följa andra länders försök att spendera sig ur krisen. Vi valde att inte följa lockropen då. I stället stod vi upp för vikten av stabila statsfinanser och tog ansvar. Det är vi beredda att göra igen.

  Sverige gör rätt i att möta framtiden med en ambitiös reformagenda för jobb, utbildning och välfärd. Detta samtidigt som vi tar ansvar för Sveriges ekonomi. Vi ska visa att vi lärt något av finanskrisen. Det är så vi nästa år fortsätter arbetet för ett bättre Sverige. Ett Sverige som håller samman, utvecklas och låter människor växa.

  FREDRIK REINFELDT (M)

  statsminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X