Annons

Vi har mycket att vinna på sammanslagning

Uppsala universitet och Högskolan på Gotland går i dagarna in med en begäran till regeringen om att Högskolan på Gotland blir en del av Uppsala universitet. Detta innebär att det äldsta lärosätet i landet går samman med det yngsta. När verksamheten på Gotland införlivas med Uppsala universitet är det stor som möter liten, gammal som möter ung. Mötet ger unika möjligheter. Det skriver rektorerna för de båda lärosätena.

Under strecket
Publicerad

Vi vill tillsammans skapa en arena för gränsöverskridande utbildning och forskning där naturvetare, humanister, samhällsvetare, jurister och medicinare möts för att bredda sina perspektiv. En akademisk miljö som också möter det omgivande samhället som en självklar del av kunskapsutvecklingen. Kvalitet och passion ska leda vårt framtidsinriktade arbete.

Uppsala universitet med ”Campus Gotland” ska bli ett nationellt centrum för en internationell
liberal arts education – en klassisk utbildningsmodell som finns vid ledande anglosaxiska lärosäten och nu väcker allt större intresse runt om i Europa. Inom detta område vill vi vara en föregångare inom svensk högre utbildning med ambitionen att ge studenterna de bästa förutsättningar att möta framtida samhällsutmaningar. Studiemiljön ska präglas av närhet, flexibelt lärande och mångvetenskap och kombinera djupa ämneskunskaper med bred bildning. Liberal arts education kännetecknas av en stark förankring i akademiska ideal kombinerat med en lyhördhet inför och engagemang i aktuella samhällsfrågor såväl lokalt som globalt. Läraren har en viktig roll både som kunskapsförmedlare och mentor. Uppsala universitet kan med sin bredd och sitt djup erbjuda en väl avvägd och intressant uppsättning kurser och Campus Gotland kommer att kunna erbjuda en miljö som stimulerar dialog och diskussion mellan studenter och lärare.

Annons
Annons
Annons