Annons

Vi har inte resurser att följa lagen

Vi kan inte ge bistånd, vård och behandling till barnfamiljer, trots att vi bedömer att de behöver det. Resursbristen kan inte effektiviseras bort, precis som att de strukturella, ekonomiska problemen inte kan socialarbetas bort. Kraven på samhällets mest utsatta är orimligt höga, skriver socialarbetarna Annelie Fajerson och Baharan Kazemi.

Under strecket
Publicerad

Alla barn har vissa grundläggande rättigheter som definieras i FN:s konvention om barns rättigheter. I vårt arbete på socialtjänst och inom andra verksamheter förväntas vi följa principen om barnets bästa. I praktiken innebär det att alla barn har rätt till social trygghet, mat, boende och kläder. De har rätt till fritid, lek och vila. Föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och om föräldrarnas förmåga inte räcker till ska samhället se till att det finns stöd att få, inom sjukvård, utbildning och sociala frågor.

I vårt arbete ser vi att det finns samhällsstrukturer som Socialtjänstens insatser inte kan förändra. Enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom från 2010 lever en tiondel av Sveriges två miljoner barn i fattigdom. De mest utsatta är barn med utländsk bakgrund, barn i storstädernas förorter och barn som lever med ensamstående föräldrar. För dessa barn kan fattigdomen ha som konsekvens att de inte får sina grundläggande behov tillgodosedda, eller att de inte får en meningsfull fritid.

Annons
Annons
Annons