Annons

Vi har ingen aning om färdvägen

När en ny ledning nu lanseras har vi dock ingen aning om vilken färdväg Socialdemokraterna ska slå in på. Det är allvarligt. Denna oprövade duo bör få 100 dagar på sig att leverera ett förslag på politiskt vägval, skriver socialdemokraterna Peter Högberg och Johan Westerholm.

Under strecket
Publicerad

Den socialdemokratiska valberedningens arbete är nu slutfört. Valberedningen med Berit Andnor som sammankallande lanserar nu Håkan Juholt som partiordförande och Carin Jämtin som partisekreterare efter en process som närmast för oss medlemmar kan liknas vid en mix mellan att vara misstänkt lik en konklav och något som bäst kan liknas vid den lägsta formen av kändisreportage i kolorerad veckopress. För denna bild, den enda bild vi medlemmar har kunnat ta del av, bär Berit Andnor ett stort personligt ansvar.

Hon ansvarar även för det stöd denna nya ledarduo kan tänkas ha. Enligt Socialdemokraternas partistadgar har distriktsstyrelserna en exklusiv nomineringsrätt vilket i praktiken innebär att det enda Håkan Juholt och Carin Jämtin kan vara säkra på är att de har ett visst antal distriktsstyrelser i ryggen. Hur det förhåller sig med de socialdemokratiska medlemmarnas stöd svävar de – och valberedningen – i total ovisshet om. Det är lögn att påstå något annat.

Annons
Annons
Annons