X
Annons
X

Vi har gått från högskola till högstadium

Kurskamraterna som läser bolagsrätt har fått gå hem tidigare från seminariet i veckan. Det händer ett par gånger per termin när man läser juristutbildningen i Uppsala och brukar sammanfalla med att platserna gapar tomma i föreläsningssalen. Då handlar det nämligen om genus.

På sätt och vis lyftes en börda från akademins axlar av den förra regeringen. I skriften Jämt och ständigt (2002) slog regeringen Persson fast att könen är sociala konstruktioner, och därmed satte man också ner foten i en fråga som har sysselsatt vetenskapen i årtusenden. Denna insikt skulle genomsyra hela regeringens politik och några pekpinnar om genusperspektiv har smugit sig in även i direktiven till den hög-re utbildningen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X