Annons
Ledare

Per Gudmundson:Vi har en sjuk politisk kultur

Under strecket
Publicerad

I december 2012 presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) den första stora undersökningen om hot och våld mot förtroendevalda. Det blev stora rubriker, då ungefär var sjätte förtroendevald uppgav sig ha utsatts. Riksdagsledamöter hade störst problem – 36 procent av dem hade drabbats. Men även på lokal nivå var fenomenet utbrett. Och vissa uppdrag, som att vara ordförande i en socialnämnd, var lika utsatta som riksdagsledamöternas.

Trakasserierna kom från flera håll. Så kallade rättshaverister stod för 14 procent, exempelvis, men en lika stor andel antogs härröra från något ”politiskt nätverk”.

Annons
Annons
Annons