Annons
X
Annons
X

Vi gör redan det som Löfven vill

REPLIK | S VÅRMOTION

”Vi behöver höja ambitionerna i jobbpolitiken” och ”fördjupa samarbetet för ökad klinisk forskning”, skriver Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven på Brännpunkt
27/4. Vi i alliansen i Stockholms läns landsting kan upplysa Löfven om att vi redan är på banan i den frågan.

För att göra Sverige och Stockholm till världsledande inom den kliniska forskningen, inledde landstinget under mars ett fördjupat samarbete inom klinisk forskning med Karolinska institutet. Resultaten ska leda till nya och bättre behandlingsmetoder av fyra stora folksjukdomar: Hjärt- och kärlsjukdomar, bröstcancer, diabetes och reumatism. Dessutom ska forskningsresultaten snabbt överföras till hälso- och sjukvården för att förbättra vården och stärka patientsäkerheten. Direktkontakt mellan forskningen och sjukvården är särskilt viktigt från ett medborgarperspektiv.

Det är bra att Socialdemokraterna har vaknat till och insett att forskning är en viktig framtidsfråga. Alliansen i landstinget satsar mer på den medicinska forskningen än något annat landsting. Vi har också ett gott samarbete med näringslivet. Avtalet mellan landstinget och Karolinska institutet kommer att gynna både patienterna och Stockholm som forskningsregion. Även byggandet av Nya Karolinska Solna är en betydande investering i medicinsk forskning.

Annons
X

Vi i alliansen vid Stockholms läns landsting arbetar aktivt för att Sverige och Stockholmsregionen ska behålla sin framträdande plats i den medicinska forskningen; under de senaste sex åren har vi satsat tolv miljarder kronor på forskning och utveckling. Vi ser också till att forskning och utbildning finns med i avtalen med vårdgivarna.

Sedan drygt ett år har Stockholms läns landsting en FoUU-strategi som betonar vikten av fördjupat samarbete mellan sjukhus, akademi och industri. Löfven borde kalla till sig sina lokala landstingspolitiker i Stockholm och förklara vikten av att ligga i framkant i de här frågorna.

TORBJÖRN ROSDAHL (M)

finanslandstingsråd

STIG NYMAN (KD)

forskningslandstingsråd

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X