V och MP: Skrota Tvärförbindelse Södertörn

Denna gamla miljöbov är ännu inte startad och kommer förhoppningsvis aldrig bli byggd. Andra hållbara trafiklösningar förhindras om pengarna går till Tvärförbindelse Södertörn, skriver Johan Svensk (MP) och Samuel Skånberg (V), Haninge.

Under strecket
Publicerad

Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att göra ett omtag i hela frågan och återkomma med ett förslag som både löser framkomligheten i Södertörn och som samtidigt tar ansvar för klimatet och statens budget, skriver Johan Svensk (MP) och Samuel Skånberg (V), Haninge.

Foto: Janerik Henriksson/TT
Annons

Den 23 oktober ska Kommunstyrelsen i Haninge besluta om kommunens remissvar på ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029” samt ”Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018–2029”

Huvudproblemet i kommunens remissvar är Tvärförbindelse Södertörn. Denna gamla miljöbov är ännu inte startad och kommer förhoppningsvis aldrig bli byggd. Undanträngningseffekten gör att andra hållbara trafiklösningar förhindras om pengarna går till Tvärförbindelsen.

Annons
Annons
Annons