Annons

Vi förstår psykiskt lidande bättre idag

Under strecket
Publicerad

På Brännpunkt 4/5 anför Carina Hellström en högst relevant fråga som på senare tid fått välförtjänt uppmärksamhet, inte minst sedan utkomsten av Allen Frances bok ”Saving Normal” förra året.

De psykiatriska diagnoserna är kriteriebaserade och grundar sig således på olika observerbara och beskrivna beteenden. Idag finns ett ytterst fåtal psykiatriska diagnoser där man faktiskt lyckats identifiera orsaken och de patofysiologiska mekanismer som leder till sådana observerbara beteenden. Exempel finns dock: Neurosyfilis är en sådan sjukdom. Parkinsons sjukdom ytterligare en. Dessa från början ”psykiatriska” diagnoser omhändertas och behandlas idag huvudsakligen av andra medicinska specialiteter, just av den anledningen att orsakerna är kända och låter sig observeras på andra sätt, till exempel genom hjärnavbildningsmetoder eller laboratoriediagnostik. De har på så sätt kvalificerat sig som ”riktiga” sjukdomar.

Annons
Annons
Annons