Vi försöker förenkla för företagare

Under strecket
Publicerad
Annons

Regelrådet är en fristående statlig kommitté som är politiskt oberoende och tar inte ställning till politiken bakom förslag till nya eller ändrade regler. Därmed är det fel att säga att Regelrådet arbetar för att försämra skydd för arbetstagare, miljö och konsumenter, vilket Eva Nordmark och Mikael Karlsson gör
på Brännpunkt 20/2.

Regelrådet arbetar för att minska onödigt regelkrångel och därmed ge Sveriges företagare en enklare vardag. Regelrådets uppdrag är att granska utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företag. Regelrådet granskar också hur konsekvenserna av de föreslagna reglerna för företag har beskrivits och om alternativa lösningar har redovisats i konsekvensutredningen.

Annons
Annons
Annons