Vi förnyar vår roll som pionjärer för miljön

Sverige måste förena ekologisk hållbarhet med tillväxt och utveckling. Endast så kan vi bli ett föredöme för grön omställning för världen. Det är en av grundbultarna i de nya förslag till idéprogram som Centerpartiet ska diskutera på fredagen och där vi förnyar vår pionjärroll i svensk miljödebatt, skriver Annie Lööf, Lena Ek och Martin Ådahl.

Under strecket
Publicerad

Annie Lööf, Lena Ek och Martin Ådahl skriver om Centerpartiets framtid.

Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX OCH JESSICA GOW/SCANPIX
Annons

Förre chefen för Energimyndigheten Tomas Kåberger har berättat hur han träffade en kinesisk kollega som fått det tunga uppdraget att föredra landets klimatstrategi för herrarna i Kinas högsta ledning. Under hela mötet lät han en enda bild visas i bakgrunden – kurvorna över Sveriges växande BNP och samtidigt minskade klimatutsläpp. Detta var tjänstemannens starkaste argument för att övertyga politbyrån om att en grön omställning var möjlig, att det går att växa ekonomiskt utan att förstöra ekosystemet.

Sverige är fortfarande långt ifrån att vara ett fullödigt föredöme för Kina eller världen, men berättelsen är sedelärande. För ett litet land som Sverige är detta kanske det effektivaste sättet att förhindra de globala miljöproblemen, att visa att det går. Fram till år 2030 lyfts mer än 3 miljarder människor ur fattigdom. Vid 2050 beräknar FN att 4 av 5 människor lever i städer. Allt detta skapar ett enormt tryck på planetens resurser. Enda vägen ut är en alltmer resurseffektiv ekonomi, som skapar mycket mer värde och välfärd och förmår utrota fattigdomen inom de ramar naturen satt.

Annons
Annons
Annons