Annons
X
Annons
X

Vi formar nya politiken, inte partiledningen

Som lokala företrädare för Centerpartiet välkomnar vi det som förmodligen är svensk historias mest öppna idéprogramsarbete. Den senaste tidens debatt har rört upp starka känslor inom partiet. Vi tror inte på en konflikt mellan det traditionella Centerpartiet och löftet om det nya, skriver flera lokalpolitiker.

BRÄNNPUNKT | CENTERNS IDÉPROGRAM

Vi kommer att ta vårt ansvar för att vara med och skapa ett idéprogram som grundar sig på decentralism, hållbarhet och trygghet.

Centerpartiet ska vara ett parti med tydliga värderingar som bäst beskrivs som decentralistiskt, hållbart och tryggt. Det här bör det kommande idéprogrammet ha särskilt tydliga värderingar för.

Decentralismen pekar på vikten av lokala lösningar och bejakar kraften i det frivilliga samarbetet mellan människor. Självbestämmande innebär att ge människor makten över sina egna liv. Men även makten över resurserna i samhället behöver decentraliseras, vilket arbetsgruppen har tydliggjort i sitt förslag till idéprogram.

Annons
X

Regioner och kommuner måste stärkas samtidigt som staten tar ett kliv tillbaka till ett mer övergripande ansvar för grundläggande service i hela landet. Invånare i kommuner med stor utflyttning tvingas idag acceptera skattehöjningar för att deras kommuner ska få budgeten att gå ihop. Samtidigt finns en stor integrationsutmaning i många av våra städer.

Det här är inte hållbart.

Våra motståndare i detta arbete är de som tänker kortsiktigt, inte de som vill förnya och komma med nya idéer. Vi välkomnar arbetsgruppens förslag att införa författningsdomstol till försvar för människors rättigheter i enlighet med Sveriges grundlagar. Det är bra att arbetsgruppens förslag återupprättar betydelsen av ett starkt civilsamhälle. Ett starkt civilsamhälle är trots allt ryggraden i samhällskroppen. Centerpartiet vill att människors ideella engagemang ges ett större utrymme. Det är ingen liten bedrift om vi lyckas med det.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi vill tydliggöra individens ansvar gentemot sina medmänniskor och kommande generationer. Det är först när alla ges frihet med samma rättigheter och ansvar som vi också kan få ett hållbart samhälle där friheten ökar för alla.

  Miljön är hotad. Utsläppen av växthusgaser minskar inte i tillräckligt snabb takt och energianvändningen för byggnation och boende är fortfarande alldeles för hög. Att förstöra naturen på detta sätt måste kosta mer. För som utvecklingen ser ut idag kommer den snart att kosta oss jorden vi lever av. Insatser för klimatet kan med fördel göras i andra länder, samtidigt som vi kan ta vårt globala ansvar genom att främja rättvis handel runtom i världen. Svenska kommuner ska uppmuntras att visa vägen med hållbara och klimattekniska lösningar.

  Prissättning av miljöförstöring lyfts fram tydligt i arbetsgruppens förslag och det välkomnar vi. Kortsiktigheten i det svenska samhället visas tydligast genom bristen på system för detta. För oss handlar klimatarbetet om att skapa en hållbar livskvalitet, för såväl dagens som morgondagens invånare.

  Miljömässig hållbarhet förutsätter dock gemensamma regler och det är synd att förslaget talar om både lagstiftning och staten i negativa termer. Vi tror på en effektiv offentlig sektor där kommunerna har ett övergripande ansvar.

  I vår roll som ledande miljöparti i regeringen har Centerpartiet visat att tillväxt är möjligt att förena med hållbar utveckling, något som skiljer oss från Miljöpartiet. Miljöteknik och innovationer är en förutsättning för att kunna bruka utan att förbruka naturens resurser.

  Tryggheten måste stärkas. En verklig frihet förutsätter trygghet. På samma sätt som Centerpartiet värnar om människors fria rörlighet ska vi också vara en stark röst för de sämst ställda i samhället. Trygghet kan förstås som individens egen upplevelse av säkerhet, vilket ofta handlar om en vardagstrygghet.

  Vi anser att trygghetssystemen måste reformeras för att underlätta för de grupper som står längst från arbetsmarknaden och för de med dålig hälsa. En modernisering krävs inom många myndigheter för att kraftsamla kring förebyggande insatser samtidigt som vi måste öka samverkan över myndighetsgränser.

  För oss Centerpartister är utbildning en grundläggande rättighet. Elever kan behöva olika stöd och olika lång tid på sig att klara kunskapsmålen. Vid sidan av betyg och kunskapsmätning behövs ett tydligare värderingsarbete så att olika individer är trygga i skolan. Förutsättningarna för elever ser annorlunda ut i olika delar av landet. Just därför är vi motståndare till ett förstatligande av skolan. Att få träffa barn från olika sociala miljöer blir samtidigt allt viktigare i Sverige, varför vi är kritiska till tanken på slopad skolplikt.

  Det är medlemmarna och stämmoombuden i Centerpartiet som äger processen för det nya idéprogrammet. Inte partiledningen. Vi kommer att ta vårt ansvar för att vara med och skapa ett idéprogram som grundar sig på decentralism, hållbarhet och trygghet. Den långsiktiga hållbarheten är Centerpartiets ledstjärna. Utgångspunkten är de samhällsproblem som landets invånare brottas med dagligen.

  CHRISTIAN OTTOSSON (C)

  kommunalråd i Huddinge

  STEFAN BERGSTRÖM (C)

  kommunalråd i Sundbyberg

  CAMILLA HEDLUND (C)

  oppositionsråd i Norsjö

  MATTIAS LARSSON (C)

  gruppledare i Umeå

  RASMUS PERSSON (C)

  kommunalråd i Örebro

  MARIA KORNEVIK JAKOBSSON (C)

  gruppledare i Härryda

  ANN-MARI NILSSON (C)

  kommunalråd i Jönköping

  MARIA NILSSON (C)

  vice ordförande Centerpartiet Skåne

  Debattartiklar om Centerpartiet:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X