Vi föddes inte på en västerländsk flygplats

Under strecket
Publicerad
Annons

Lotta Sjöberg (Brännpunkt 10/8) och Cordelia Edvardson (Kolumn 13/8) har reagerat starkt på vår Brännpunktsartikel (2/8), där vi med hänvisning till Barnkonventionens artikel rörande rätten för alla barn att få veta sitt ursprung, aktualiserade svårigheten för vuxna utlandsadopterade att söka efter sina bioföräldrar. Detta på grund av adoptionsorganisationernas skyhöga avgifter för ”rotsökning” och svenska myndigheters omvittnade ointresse att hjälpa till i sökandet.

De menar båda i praktiken att vi adopterade helt enkelt ska sluta intressera oss för våra ursprungsländer och inte söka efter våra biofamiljer, då vi numera är som vilka svenskar som helst, samt att vi skuldbelägger adoptivföräldrar som inte vill att deras adoptivbarn ska söka efter sin biofamilj.

Annons
Annons
Annons