Annons

Vi får inte blunda för extremismen

Under strecket
Publicerad

**Regeringen har på **Folkpartiets initiativ under hela mandatperioden inom ramen för demokratipolitiken lanserat en rad förebyggande åtgärder mot alla former av våldsbejakande extremism. 2011 antogs en omfattande handlingsplan och för en månad sedan utsågs Mona Sahlin, socialdemokraternas tidigare partiledare, till nationell samordnare. Men Folkpartiet anser att det parallellt krävs skarpare juridiska verktyg, som ligger utanför demokratipolitiken, för att möta den oroande utvecklingen.

Som demokratiminister har jag gett Försvarshögskolan uppdraget att analysera och utreda åtgärder för att förhindra att personer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner. Ett av förslagen är att kriminalisera deltagande i terrorismträning utomlands och detta förespråkas även av EU:s kontraterrorismkoordinator. Folkpartiet delar uppfattningen och anser att kriminalisering även bör utvidgas till att omfatta förberedande av eget deltagande i resor med syfte att delta i strid utomlands för av FN och EU terroriststämplade organisationer.

Annons
Annons
Annons