Annons

Hans Ingvar Roth:Vi bryr oss bara om konflikter vi förstår

Jordbävningen i Haiti har varit i världssamfundets fokus den senaste tiden. Men vad är det som gör att vissa katastrofer och konflikter hamnar i fokus och vissa inte? I Kongo har 5,4 miljoner människor dött sedan 1998 – ett krig det ytterst sällan rapporteras från.

Under strecket
Publicerad

Den skotske 1700-talsfilosofen och ekonomen Adam Smith bad en gång sina läsare att föreställa sig att Kina med alla sina invånare plötsligt uppslukades av en jordbävning. Hur skulle en vanlig medborgare reagera på ett sådant händelseförlopp? Smiths svar var att sannolikheten var stor att de flesta människor efter beskedet ganska snart skulle fortsätta med sina vardagliga bestyr på ett relativt bekymmerslöst sätt.

Ovanstående citat från Adam Smith återfinns i filosofen Peter Singers bok ”Det liv du kan rädda” (Fritanke förlag, 223 sid). Citatet bildar utgångspunkt för Singers kritik av de personer som inte tagit sitt globala ansvar och ställt upp med omedelbar hjälp i humanitära katastrofsituationer. Till skillnad från på Adam Smiths tid har människor i dag helt andra möjligheter att mobilisera hjälpinsatser med en global räckvidd. Genom den moderna informationsteknologin kan vi snabbt få reda på vad som händer runt om i världen och kan därigenom organisera hjälpinsatser när de verkligen behövs. Som exempel nämner Singer världssamfundets reaktioner på den stora tsunamin i Sydostasien där stora hjälpinsatser organiserades efter de dramatiska bilderna och filmreportagen. Singer förefaller också vara optimistisk när det gäller möjligheterna att mobilisera bredare hjälpinsatser i framtiden just från invånare i rika västländer. Om hjälpinsatsen kanaliseras via en trovärdig organisation som visat sig vara effektiv finns det goda chanser för att människor på ett mer regelbundet sätt avstår från en viss (om än begränsad) procent av sina löner.

Annons
Annons
Annons