Annons
Krönika

Roland Poirier Martinsson:Vi borde prata om feminismen

Publicerad

Idén att relationen mellan män och kvinnor bygger på maktkamp; att könen är lika med sociala konstruktioner; att olikheter mellan könen per definition är av ondo; att kvinnor i västerländska demokratier på ett väsentligt sätt tvingas till sämre liv; att politiken har en skyldighet att ändra vårt sätt att tänka – nå, ingen tror på det där längre. Under en period spred sig dessa föreställningar, men vem hör framstående politiker prata könsmaktsordning idag? Vilka samhällsomstörtande framtidsprogram drivs av partierna? Vilka av de stora ledarsidorna kräver skarpa förslag?

Exakt. Det är tyst. Det är 2011, och vi kan med största sannolikhet sortera in feminismen med frenologin och freudianismen, i kapitlet över historiska trender vars lockelse efterhand blir allt svårare att begripa.

Annons
Annons
Annons