Annons
X
Annons
X

Vi bör undvika ett dramatiskt slut på massbilismen

En bilkö i Stockholm.
En bilkö i Stockholm. Foto: JOHAN NILSSON/SCANPIX

SLUTREPLIK | BILEN EN LYXVARA

Antalet artikelkommentarer till vår artikel är överraskade (Brännpunkt 28/8). Många kommentarer var negativa, men en del har förstått att massbilismen kan få ett dramatiskt slut när olja, mark och material blir så dyra att få har råd att åka bil. Vi menar att detta måste undvikas genom en framsynt trafikpolitik snarare än att enbart förlita sig på teknisk utveckling.

Vad kan då göras idag? I första hand att människor informerar sig (och blir korrekt informerade), tar sitt ansvar och tänker efter: Varför inte köpa en bensinsnål bil eller resa kollektivt? Om frivilliga förändringar är otillräckliga har politiker två möjligheter: att införa förbud eller att öka skatter och avgifter.

Skatter och avgifter drabbar ofta orättvist. Det är ett skäl till varför människor föredrar förbud (som drabbar alla lika). Förbud mot biltrafik har framgångsrikt införts i mellanstora städers centra. Det har lett till en minskning av hälsovådliga partikelutsläpp, säkrare för fotgängare och en mer attraktiv stadsmiljö. Trots förbud fortsätter bilismen att växa.

Annons
X

Framtiden kan innebära att bilkörning måste minska men inte behoven av förflyttning. Nya lösningar med kollektivtrafik finns utomlands. Målet är att bilen inte längre skall vara nödvändig för vardagsresor. Nya kollektivtrafiklösningar kan finansieras inom nuvarande skatteuttag genom omprioriteringar eller genom ökat skatteuttag. Forskning visar att acceptans för det senare kräver en redovisning av hur skatteintäkterna används. Politikerna måste därför redovisa sin vision om en minskad massbilism med bibehållet välmående hos landets invånare.

En seriös debatt saknas om hur svenskarna ska resa i framtiden. Våra valda politiker måste ge besked om hur de tar ett långsiktigt ansvar för ett minskat bilberoende i stället för att mörklägga de välkända problemen med massbilismen.

MARGARETA FRIMAN

professor, service- och marknadsorienterad transportforskning (Samot), Karlstads universitet

TOMMY GÄRLING

professor emeritus, Göteborgs universitet och Samot, Karlstads universitet

AGNETA MARELL

professor, Handelshögskolan, Umeå universitet

ELIN NILSSON

doktorand, Handelshögskolan, Umeå universitet

LARS E OLSSON

universitetslektor, Samot, Karlstads universitet

Annons
Annons
X

En bilkö i Stockholm.

Foto: JOHAN NILSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X