Annons

Vi bör tillåta större inkomstskillnader

Under strecket
Publicerad

**Jenny Sonesson och Ulrica Westerlund **anklagar Liberala ungdomsförbundet för att med förslag om förändrad arbetsrätt och lönebildning försöka vifta med trollspön i integrationsdebatten (Brännpunkt 4/2). Men vi har inga illusioner om att våra förslag inte skulle kräva omfattande omläggningar av politiken. Men även den utmaning som öppna och trygga länder i en orolig omvärld behöver möta är omfattande. Vi vill vara reforminriktade – det här är ett urval av våra förslag:

• Lönebildningen måste bättre spegla arbetskraftens kompetens. Det innebär att för enkla arbeten utan krav på gymnasiekompetens behöver ingångslönerna justeras nedåt. Här har arbetsmarknadens parter i den svenska modellen en central roll att spela. Om de inte vill möta de nya krav på lönepolitiken som dagens invandring kräver bör statliga initiativ övervägas för att öppna upp för den potentiella sysselsättningstillväxt som ligger under dagens kollektivavtalade lägstalöner.

Annons
Annons
Annons