Vi bör rösta nej till fördragsändring i EU

Den Europeiska stabilitetsmekanismen som nu är på väg att inrättas är en ekonomiskt oansvarig och odemokratisk konstruktion. Den svenska riksdagen kommer att få ta ställning till om EU-fördraget ska ändras för att möjliggöra denna mekanism, och vi bör rösta nej, skriver Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt (V).

Under strecket
Publicerad
Annons

Riksdagen kommer snart att ta ställning till frågan om EU:s fördrag ska ändras för att göra det möjligt att inrätta Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), en fond för euroländerna. ESM har inte debatterats särskilt mycket i Sverige trots att det kommer att få stor påverkan på unionens och eurons framtid. Det beklagar vi som vänsterpartister. Även om vi som står fria från euron inte omfattas av ESM så påverkas vi starkt av EU:s hantering av eurokrisen.

En fördragsändring innebär en unik möjlighet att påverka EU:s inriktning eftersom den kräver enhällighet bland EU:s medlemsländer och en kvalificerad majoritet i riksdagen. Vi uppmanar socialdemokrater och miljöpartister att tillsammans med oss kräva att EU inrättar ett socialt protokoll i fördraget som skyddar arbetsrätt och kollektivavtal och därmed upphäver den lönedumpning som Lavaldomen öppnade för. Detta bör göras till ett absolut villkor för att ens behandla en fördragsändring i riksdagen.

Annons
Annons
Annons