Vi betalar allt mer för tryggheten – får mindre

”Vad fan får vi för pengarna?” är ett numera smått klassiskt citat från Svenskt Näringslivs förre ordförande Leif Östling. Samma fråga ställer sig författaren och debattören Philip Lerulf, som menar att de sociala trygghetssystemen urholkas i allt snabbare takt – något som på sikt kommer minska svenskarnas tilltro till staten.

Under strecket
SvD Näringsliv
Uppdaterad
Publicerad
Författaren och debattören Philip Lerulf i Ekonomistudion.

Författaren och debattören Philip Lerulf i Ekonomistudion.

Foto: SvD
Annons
Författaren och debattören Philip Lerulf i Ekonomistudion.

Författaren och debattören Philip Lerulf i Ekonomistudion.

Foto: SvD
Efter reklamen visas:
Ekonomistudion – vad får vi för pengarna?

I boken ”Marionetterna” (Timbro förlag) belyser Philip Lerulf upp problematiken med att ersättningarna i de sociala trygghetssystemen – arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen – inte längre motsvarar de inkomster som de flesta svenskar har.

– Poängen från början har varit att systemet ska ersätta utifrån inkomstbortfallsprincipen - alltså att ersättningen ska spegla din inkomst, säger Philip Lerulf när han gästar SvD:s Ekonomistudion.

Vi är allt fler som betalar en för hög premie i förhållande till den trygghet vi får.

Orsaken till problemet är att ersättningstaken inte höjts i samma takt som lönerna. Sett över en 25-årsperiod har andelen svenskar som slår i ersättningstaket i ökat kraftigt: Idag har runt 50 procent av svenskarna en inkomst som ligger över taket i sjukförsäkringen – 1992 gällde det bara 14 procent av männen och 2 procent av kvinnorna.

– Vi är allt fler som betalar en för hög premie i förhållande till den trygghet vi får, och det är ett jätteproblem, säger han.

Författaren och debattören Philip Lerulf i Ekonomistudion. Foto: SvD

Hur viktig är inkomstbortfallsprincipen?

– Den har varit helt central när modellen byggdes upp. Många stater har välfärd, men utmärkande för den svenska modellen är att du ska få ersättning utifrån din inkomst, och det förklarar också det höga skattetryck vi har.

Om allt färre kan ta del av trygghetssystemet till fullo så kommer det få konsekvenser både för privatpersoner och för hela samhällskontraktet.

På längre sikt handlar det också om tilliten till systemet.

– Den uppenbara risken är att människor tvingas gå från hus och hem den dagen man förlorar jobbet eller blir sjuk. Men på längre sikt handlar det också om tilliten till systemet, och den är i fara om inget görs, säger han.

Enligt Philip Lerulf finns det två lösningar på problemet:

– Antingen höjer staten ersättningstaken så att fler kan räkna med inkomstbortfallsprincipen, eller så sänker man skatten och säger till folk att spara mer själva.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons