”Vi behöver veta mer om vad som hände i Köln”

Under strecket
Publicerad
Annons

Vi lever i oroliga tider, där alla grundvalar skälver och opinioner och politiker förlorat kompassen. Desto viktigare att förhålla sig sakligt och konsekvent och om möjligt bygga på den information som finns.

Nej, Ibn Khaldun skriver inte om något som liknar vad Per Bauhn tycks avse med ”stamtänkande”. Det skulle föra för långt att här diskutera Ernest Gellners många skiftande bidrag. Men vad menar då Per Bauhn själv? Stamtänkande förekommer överallt, understryker han, och är inte kopplat till etnicitet eller religion. Exempel från våra breddgrader som ges är ”fornnordiska ättesamhällen” och Hells Angels. Men, efter ett missriktat angrepp på min – för läsarna och Bauhn okända – världsbild och kolonialismens roll i den återkommer vi till väsentligheterna. ”Varför inte också beakta resterna av den förkoloniala historien, skriver Bauhn, inklusive stamtänkandets roll?” Så är vi då där, stamtänkande karaktäriserar våra förfäder långt tillbaks i historien, några samtida inhemska out-laws, och, antar Bauhn, lever kvar hos dem en gång koloniserade som nyligen anlänt till Europa.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons