Annons

”Vi behöver slutförvar för kärnbränsle oavsett”

Även med ett slutförvar i drift finns handlingsfrihet för att återanvända det använda kärnbränslet, om det i framtiden är önskvärt. Det skriver Jenny Rees, Svensk Kärnbränslehantering AB, i en replik.

Publicerad
En illustration över det framtida slutförvaret för använt kärnbränsle under Forsmarks kärnkraftverk.
En illustration över det framtida slutförvaret för använt kärnbränsle under Forsmarks kärnkraftverk. Foto: Lasse Modin

I den offentliga debatten framställs ibland nya reaktortyper som lösningen på såväl energifrågan som kärnkraftens avfallshantering. Vissa debattörer går till och med så långt som att hävda att slutförvaret för använt kärnbränsle är onödigt och ett slöseri med resurser, men riktigt så enkelt är det inte. Ett slutförvar kommer under alla omständigheter att behövas för att ta hand om de radioaktiva restprodukter som uppstår.

En illustration över det framtida slutförvaret för använt kärnbränsle under Forsmarks kärnkraftverk.

Foto: Lasse Modin Bild 1 av 2

Jenny Rees.

Foto: Pressbild Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons