Annons
X
Annons
X

Vi behöver se över regler för invandring

Vi måste kunna diskutera är hur stor andel av flyktingströmmen till EU som Sverige uthålligt kan ta emot. Vi kan behöva justera våra regler i förhållande till omvärlden, skriver Staffan Danielsson (C).

BRÄNNPUNKT | INVANDRING

I dag samarbetar alliansen med MP i migrations- frågorna, där Sverige ligger främst i Europa. Ändå kritiseras detta från S som en alltför restriktiv politik.
Staffan Danielsson

Arbetet för en öppnare värld där gränserna på sikt betyder allt mindre är mycket viktigt. För Centerpartiet är denna vision mycket levande. Tyvärr fungerar integrationen av människor som kommer till Sverige dåligt och måste förbättras. En rad åtgärder måste till innefattande inte minst lägre trösklar till arbetsmarknaden i olika avseenden, där Centerpartiet starkt driver på.

Sverige har en öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik som har stort stöd bland befolkningen. Sverige ska självfallet fortsätta att vara ett föredöme i att välkomna människor på flykt. Invandring berikar Sverige och betyder mycket på en rad samhällsområden.

Annons
X

I dagens värld med 800 miljoner människor som hungrar, med mycket hög arbetslöshet i många länder och och med över 40 miljoner flyktingar krävs ändå – tyvärr – regelverk på migrationsområdet. Sveriges regler ska vara föredömliga men måste ofrånkomligen också relateras till regelverken i till exempel övriga EU-länder.

Extrema krafter vill i mycket hög grad stänga Sveriges gränser och även isolera Sverige i en sorts nationalistisk isolationism. Vi som minns upptakten till de båda senaste världskrigen fasar för en sådan utveckling i Sverige och Europa.

Tyvärr finns starka tendenser i denna riktning, till exempel i Grekland. Även i ett svenskt perspektiv är det uppenbart att en del människor känner oro när konjunkturen växer, varslen ökar, arbetslösheten är hög, flyktingströmmen ökar till EU och särskilt till Sverige och kommunernas mottagningsresurser ansträngs hårt.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I dag samarbetar alliansen med Miljöpartiet i migrationsfrågorna, där Sverige ligger främst i Europa. Ändå kritiseras detta från Socialdemokraterna som en alltför restriktiv politik och takhöjden för att inom ramen för en fortsatt generös politik granska element som kan behöva justeras är mycket liten. Min uppfattning är att detta tyvärr kan gagna de extrema krafter som vi av all kraft vill motverka.

  Det behövs därför en öppnare debatt i integrationsfrågor där frågor kan och får ställas, besvaras och rätas ut. Upplever inte människor att deras frågeställningar tas på allvar av de etablerade partierna är det inte bra.

  Jag menar som enskild riksdagsledamot att en relevant fråga att kunna diskutera är hur stor andel av flyktingströmmen till EU som Sverige uthålligt kan ta emot och om regelverken borde bli än öppnare eller kanske anpassas mer till omvärlden i något avseende. Sveriges andel av asylsökande till EU ligger runt 10 procent och under september tog Sverige till exempel emot fler flyktingar från Syrien än övriga EU-länder tillsammans. I första hand bör självfallet Sverige verka för att EU-länderna anpassar sig till Sveriges regelverk, men kanske behöver också Sverige på någon punkt närma sig andra länder.

  Av de ensamkommande asylsökande barn som kommer till EU söker sig nära 30 procent till Sverige vilket är en hög siffra eftersom Sverige omfattar cirka 2 procent av EU:s befolkning. En anledning är uppenbart att Sveriges regelverk för åldersbestämning i tveksamma fall är mildare än i övriga EU, vilket bör analyseras.

  Det är positivt att EU:s regelverk för flyktingmottagande förhoppningsvis ska harmonieras och jag hoppas verkligen att kommissionär Cecilia Malmström med stöd av Sverige och andra länder ska nå framgång i detta viktiga arbete.

  STAFFAN DANIELSSON (C)

  riksdagsledamot

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X