Annons

Vi behöver regleringar på EU-nivå

Tyska politiker har anklagats för att ha förvärrat dagens eurokris. Det har också framförts att tyska företag borde ta ett större ansvar för andra länders svaga ekonomi genom att importera mer. Denna bild är inte rättvis. Låt oss nyansera diskussionen kring det tyska näringslivet, skriver chefsekonom Volker Treier och Ralph-Georg Tischer, vd för Tysk-Svenska Handelskammaren.

Under strecket
Publicerad

Euron står inför sin största prövning hittills, men valutaunionen står också inför stora möjligheter. Det gäller att bemästra den aktuella skuldkrisen i euroländerna och ta igen det som har försummats. När euron infördes missade man att komma överens om en bättre samordning av den ekonomiska politiken och finanspolitiken i euroländerna. Senare har vi slarvat med att se till att det euroländerna åtminstone enades om, det vill säga stabilitetspaktens kriterier för skuldsättning, konsekvent har uppfyllts. Grekland, till exempel, borde av de andra euroländerna ha tvingats att följa en konsolideringskurs för flera år sedan.

Skuldkrisen ger nu en tidsram för när länderna som är med i eurosamarbetet måste enas om en bättre samordning. Det skulle också inverka positivt på de finansieringsproblem som länderna tampas med. En annan fördel är att det skulle ge ökad förutsägbarhet för dem som investerar i statsobligationer. Men än så länge är det oklart om räddningsmekanismerna ska fortsätta att gälla efter 2013 och från när och huruvida privata borgenärer ska vara med och betala kostnaderna.

Annons
Annons
Annons