Annons
X
Annons
X

Vi behöver personal med rätt kompetens

SLUTREPLIK | YRKESPROGRAMMEN

Utbildningsminister Jan Björklund försvarar i sin replik den reform som innebär att elever på gymnasiets yrkesprogram inte automatiskt får behörighet att läsa vidare på högskolan (
20/12). Men faktum kvarstår: reformen har lett till ett dramatiskt minskat intresse för yrkesutbildningarna. Som vi konstaterade i vår gemensamma debattartikel har andelen elever som går på ett yrkesprogram har minskat från 35 till 29 procent under de senaste två åren.

Handels- och administrationsprogrammet har drabbats särskilt hårt. På två år har antalet elever som väljer programmet nästan halverats. Denna utveckling drabbar handeln och vi som arbetsgivarorganisationer och fackliga företrädare har därför tagit egna initiativ för att utveckla och kvalitetssäkra utbildningarna. I ett pilotprojekt kommer vi gemensamt att utforma en certifiering av handelsprogram. Målet är att de första programmen ska kunna certifieras under 2013.

Företagen inom handeln behöver personal med rätt kunskap och kompetens. En kvalitativ yrkesutbildning är en förutsättning för att företag ska kunna rekrytera den bästa personalen och för att ungdomar ska få en utbildning som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Annons
X

Vi har som parter på arbetsmarknaden gjort vår del av jobbet för att möjliggöra detta. Men vi kräver tillsammans också att regeringen tar sitt ansvar. I dag upplever många elever att dörren till högskolan stängs om de väljer ett yrkesprogram på gymnasiet. Unga vill inte göra ett val som begränsar möjligheten att läsa vidare i framtiden. Om regeringen menar allvar med sitt tal om satsningar på sysselsättning och utbildning bör de tänka om när det gäller gymnasiereformen.

LARS-ANDERS HÄGGSTRÖM

ordf, Handelsanställdas förbund

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  DAG KLACKENBERG

  vd, Svensk Handel

  ARNE MÅRTENSSON

  förbundsdirektör, arbetsgivarföreningen KFO

  Fler debattartiklar om yrkesutbildningen:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X