”Vi behöver ny världsordning”

FN, IMF, G7 OCH VÄRLDSBANKEN RÄCKER INTE Politiska eller ideologiska alternativ till tillväxtdoktrinen har inte funnits under de senaste åren. Världen har ännu inte organiserat sig för att ta ansvar för de gränsöverskridande risker som globaliseringen skapat, skriver Bo Ekman, ordförande i Tällberg Foundation, som 2009 samlar
ledare från hela världen till utbyte av idéer efter finanskrisen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Hur kunde det bli så att inte en enda president, minister, något G7-, IMF- eller EU-möte kunde ge besked om vad som ska göras för att få det ­finansiella systemet snabbt på banan igen?

Hur kunde detta sammanbrott ske utan att arméerna av ekonomer, ”börsproffs”, strateger och kommunikatörer, bedömare och analytiker, forskare och experter hade en aning?

Annons
Annons
Annons